SVJ Hřebečská 2638, Kladno

Vstup do domu Vstup do domu

Novinky - archiv zpráv

Začátek | Starší » | Konec

20.1.2021

Stručná informace

 

Dobrý den,

Ještě jednou velké díky pí Ing. Dolejšové za vynikající práci ve výboru SVJ. Pro zatím bude výbor pracovat jen ve složení p. Matějů a p. Tryner, nicméně poprosím vás všechny o zamyšlení se nad doplněním výboru, ideálně žena, nebráníme se ani opačnému pohlaví se znalostí práce v MS Office, administrativní činnost, trochu účetnictví.  Více informací u mne.

Pokud by měl kdokoliv problém se zvonky či domácími telefony kontaktujte pro nápravu přímo Elektro-Dan 603 445 904.  V případě poruchy výtahu volejte Výtahy Vaněrka 725 677 620.


Děkuji za výbor SVJ

Jan Tryner

 

  

31.12.2020

Změna ve výboru SVJ

 

Vážení a milí sousedé,

k 31. prosinci 2020 jsem ukončila svoji činnost ve výboru SVJ.

Děkuji vám všem za spolupráci, obdivuhodně dobrou vzájemnou komunikaci a velmi si vážím vaší důvěry, kterou jste do mne vložili. Za ty 4 roky působení ve výboru SVJ se nám společně povedlo zajistit bezpečnost v našem domě a ke spokojenosti nás všech - zvýšit úroveň bydlení, za což Vám upřímně děkuji. Naučili jsme se přistupovat k bydlení v našem domě zodpovědně a věřím, že to tak bude i nadále.

Ne vždy se všechno podařilo na jedničku a já vám děkuji za vaše připomínky, trpělivost i shovívavost.

Přeji nám všem, ať se nám tady bydlí dobře co nejdéle!

S úctou

Anna Dolejšová

PS: Nový člen výboru se bude volit na nejbližší schůzi SVJ

 

28.12.2020

Novoroční prání

 

Vážení a milí sousedé!

děkujeme vám za vaši účast a spolupráci v roce 2020. 

Do nového roku 2021 vám všem přejeme hlavně PEVNÉ ZDRAVÍ, k tomu štěstí, dostatek trpělivosti a vzájemné ohleduplnosti v této těžké době.

Ať se vám všechno daří a těšíme se na další spolupráci.

Výbor SVJ

 

3.11.2020

Rekonstrukce bytu ve 3. patře

 

Oznamujeme Vám, že v průběhu měsíců listopadu a prosince 2020 bude probíhat rekonstrukce bytu ve 3.p. – paní Sýkorová.

Omlouváme se tímto za případné narušení klidu v domě.

Děkuji za pochopení.


Jana Sýkorová 


 

29.10.2020

Rozhodnutí mimo zasedání - výsledky hlasování a Usnesení

 

USNESENÍ SVJ Hřebečská čp.2638, Kladno ze dne 29.10.2020

Společenství vlastníku jednotek Hřebečská čp.2638, Kladno formou rozhodnutí mimo zasedání schvaluje ke dni 29.10.2020:

  1. Zprávu o Výsledku hospodaření za rok 2019
    • SCHVÁLENO většinou hlasů přítomných
  2. Rozpočet na rok 2020:
    • SCHVÁLENO většinou hlasů přítomných
  3. Usnesení
    • SCHVÁLENO většinou hlasů přítomných

Výbor SVJ:

Jan Tryner v.r.– předseda SVJ

Karel Matějů v.r. – člen

 Ing. Anna Dolejšová v.r. - člen   V Kladně dne 29.10.2020


VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Vstupní data

vlastnictví

počet vlastníků

doručeno

nedoručeno

hlasovalo

nehlasovalo

vlastník bytu

77

72

5

66

11

"družtevník"

6

5

1

4

2

celkem

83

77

6

70

13

         

Vyhodnocení hlasování

Hlasování o:

Pro

Proti*

Zdržel se

Celkem

Výsledek

Hospodaření 2019

68

1

1

70

Schváleno většinou hlasů

Rozpočet 2020

65

4

1

70

Schváleno většinou hlasů

Návrh usnesení

65

5

0

70

Schváleno většinou hlasů


*Dle čl.12, odst.3) Stanov SVJ se většina hlasů počítá z celkového počtu hlasů všech členů společenství tj. 83. Doručené, ale NEODEVZDANÉ HLASY (popř. odevzdané nevyplněné lístky) se počítají jako hlasy „PROTI“.


 

Začátek | Starší » | Konec