SVJ Hřebečská 2638, Kladno

Vstup do domu Vstup do domu

Novinky - archiv zpráv

Začátek | Starší » | Konec

14.10.2020

Rozhodnutí mimo zasedání - per rollam

 

Vážení a milí sousedé,

29.9.2020 a v několika následujících dnech jste skoro všichni od výboru převzali proti podpisu materiály potřebné k hlasování formou Rozhodnutí mimo zasedání. Zde zveřejňujeme pouze 1 z dokumentů a to Průvodní dopis:


Vážení a milí sousedé,Z preventivních důvodů jsme se rozhodli, že se nebudeme scházet na schůzi SVJ, ale využijeme možnost, kterou nám umožňují Stanovy SVJ dle čl. 12 Rozhodnutí mimo zasedání. 2.4.2020 jsme plánovali schůzi SVJ, na které jsme měli (kromě jiného) schvalovat hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020.


Protože máme ze zákona povinnost sejít se 1x za rok a schválit právě tyto dokumenty, činíme tak nyní, a to touto cestou.

V příloze máte:

 1. Výsledky hospodaření SVJ za rok 2019
 2. Návrh rozpočtu na rok 2020
 3. Návrh Usnesení

U každého bodu je hlasovací tabulka, kterou, prosím Vás,

 • Vyplňte všechny 3 přílohy
 • zaškrtnete jednu z možností: Souhlasím/Nesouhlasím/Zdržuji se hlasování
 • doplňte datum a podepište
 • odstřihnete a hoďte do schránky Výboru (u vchodu) nebo do schránky paní Dolejšové
 • Termín hlasování je 30 dnů – tedy do 28.10.2020

Po uplynutí hlasování sečteme hlasy, doplníme Návrh usnesení dle výsledků a o výsledku Vás budeme informovat na nástěnce a našem webu.

Velmi Vám děkujeme za spolupráci a věříme, že všichni k tomuto kroku přistoupíte zodpovědně. Vždyť víte, že BEZ VÁS NIC NEMŮŽEME UDĚLAT.

Na závěr několik informací:

 • V lednu jsme instalovali nové vodoměry
 • V říjnu budou instalovány sběrnice pro dálkový odečet spotřeby vody (i tepla)
 • Prováděla se běžná údržba domu, předepsané revize a kontroly a nezbytné opravy
 • Získali jsme důležité informace k filtru na vodu, ale o těch musíme společně diskutovat na nejbližší schůzi SVJ
 • Reklamovali jsme častou nefunkčnost čipů – čekáme na výsledek
 • V říjnu položíme dlažbu na schodiště z přízemí do 1.patra, později i z přízemí do suterénu
 • Nemáme žádného dlužníka!
 • A šetříme peníze! Ve „fondu oprav“ máme nyní k dispozici 1.181.722,- Kč.

Děkujeme Vám všem za spolupráci, vážíme si Vašeho přístupu k bydlení v našem domě a přejeme Vám a nám všem, hlavně hodně zdraví, fyzické a psychické pohody.

Výbor SVJ

 

14.10.2020

Pokládka dlažby na schody do 1.patra

 

Ve dnech 19.-20.10.2020 provede stavební firma Bartoš (dělala rekonstrukci v suterénu) pokládku dlažby na schodiště od hlavního vchodu do 1.patra.

Z toho důvodu NEBUDOU VÝTAHY ZASTAVOVAT V 1.PATŘE A SCHODIŠTĚ DO 1.PATRA SHORA I ZDOLA BUDE UZAVŘENO!

 • Obyvatelé 2. – 12.patra budou moci využívat výtah do/ze suterénu.

 • Obyvatelé 1.patra budou moci S VELKOU OPATRNOSTÍ použít schody do/z 1. patra.

Vážení sousedé, obracíme se na Vás se žádostí, abyste respektovali toto opatření a zajistili tak, že nedojde k poškození čerstvě provedených prací.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Výbor SVJ


 

24.9.2020

Shromáždění SVJ dne29.9.2020 - ZMĚNA

 

Vážení a milí sousedé!


Z preventivních důvodů jsme se rozhodli, že SCHŮZE SVJ NEBUDE! Místo schůze tj. 29.9.2020 od 19:00 Vás postupně navštíví pan Tryner a předá Vám písemné informace k hlasování o hospodaření a rozpočtu

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hodně zdraví!

Výbor SVJ

 

9.9.2020

Shromáždění SVJ dne 29. září 2020

 

V úterý 29.9.2020 v 19:00 hod. -  JEDINÁ a KRÁTKÁ schůze SVJ v tomto roce!

Program:

 • Hospodaření SVJ v roce 2019
 • Rozpočet roku 2020
 • Co se událo, a ještě bude dít v roce 2020 v našem domě
 • Vaše náměty, připomínky a dotazy
 • Usnesení

Opatření

 • ROUŠKY jsou POVINNÉ
 • DESINFEKCE BUDE u vstupu do místnosti
 • ČAS ZKRÁTÍME na minimum – dle zákona musíme schválit Hospodaření a Rozpočet

Vážení sousedé, rádi bychom Vás požádali, abyste přišli (nebo zaslali ověřenou Plnou moc - je ke stažení v sekci Dokumenty), dokud nám to případné další nařízení nezakáže.

BEZ VÁS NIC NESCHVÁLÍME A NEUDĚLÁME!

Děkujeme a těšíme se na Vás.  

Výbor SVJ

 

23.3.2020

Město Kladno - informace o koronaviru

 

koronavirus hlavička
 
 

Obecné pokyny: 

    (projekt #delamcomuzu za podpory České asociace pro psychoterapii)

 • Vycházejte ven pouze s ochranou úst a nosu (používejte roušky, šály, respirátory) 
 • Pokud jste se vrátili do ČR z rizikové oblasti, musíte zatelefonovat praktickému lékaři či dětskému lékaři, který rozhodne o individuálních podmínkách realizace povinné plošné 14 denní karantény
 • Vyhýbejte se úzkému kontaktu s lidmi, dodržujte dvoumetrovou vzdálenost.
 • Myjte si ruce mýdlem a teplou vodou minimálně po dobu 20 vteřin.
 • Pokud na sobě pociťujete příznaky nákazy (teplota, kašel, dušnost, malátnost, únava), kontaktujte neprodleně telefonicky svého ošetřujícího lékaře, Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje na čísle: 771 137 070, která je v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00, nebo linku 1212.
 • Linka psychické pomoci pro dospělé i děti je k dispozici zdarma a nonstop: 116 123 
 

Pomoc kladenským seniorům 

 • Město spustilo pomoc ve formě týdenních nákupů základních potravin, hygienických prostředků a léků pro seniory. Kontaktovat mohou dispečink Senior TAXI na telefonním čísle 601 139 139, a to každý všední den od 7.00 do 15. hod.
 • Pokud má senior pejska, s venčením pomůže Nadační fond Pes v nouzi. Kontakt: Eva Šteklová, telefon 775 566 136 
 • Anonymní telefonická krizová pomoc pro osoby v krizi a osamělé601 340 368, každý všední den od 15.00 – 19.00.       Linka je zpoplatněna běžným tarifem dle vašeho operátora. 
 • Telefonická pomoc pro seniory tísňové péče Života 90 je k dispozici zdarma, nonstop na čísle 800 157 157. 

 

Začátek | Starší » | Konec